Actueel:
Je ontdekt hoe theologie je kritische blik kan scherpen waardoor je gaat zien welke machten onze maatschappij van vandaag in hun greep houden.
Verrassend:
De Bijbel is wereldliteratuur. Een bonte verzameling teksten die de eeuwen door mensen te denken hebben gegeven en hen handvaten geboden hebben hun leven vorm te geven. Hetzelfde geld van de christelijke feesten en godsdienstige rituelen en gebruiken. Christelijke denkers hebben zich bezig gehouden met de grondvragen van leven en samenleven. Je zult verrassend nieuwe inzichten tegenkomen
die je helpen je eigen levenservaring te ordenen en positie te kiezen in de wereld van vandaag. Hetzelfde geldt voor de andere wereldgodsdiensten.
Open:
Of je nu een kerkelijke achtergrond hebt of niet – er is alle ruimte voor je eigen inbreng.
Vormend:
Je ontdekt hoe vormend het is om je verdiepen in andere levenservaringen en andere levensperspectieven dan die van je zelf.
Docenten:
Alle docenten zijn academisch geschoolde theologen die hun vak goed hebben bijgehouden. Ze zijn niet alleen goed thuis zijn in de wereld van de bijbel en de christelijke traditie maar weten die ook te verbinden met de ervaringen en vragen van mensen van vandaag. De meesten van hen werken als predikant in de Protestantse Kerk van Nederland. De docenten wereldgodsdiensten kennen de wereld van Jodendom, Islam, Boeddhisme en Hindoeïsme van binnen uit.
Opzet:
De cursus bestaat uit 6 blokken van elk negenavonden, verspreid over drie jaar.
Per jaar bieden we twee blokken aan.
Elke keer als een nieuw blok begint – dat is in oktober en januari – kun je instappen.
Je kunt ook voor minder dan zes blokken meedoen ; zelfs voor één of twee.
De ervaring is dat wie eenmaal begint , graag doorgaat en alle blokken volgt.
Start nieuw blok:
Het cursusblok herfst 2020 beslaat 9 avonden en begint op donderdag 8 oktober.
Het programma ziet er als volgt uit:
Oriëntatie Oude Testament
8, 22 en 29 oktober
Docent : Hinke Post - Knol

Christelijke denkers over goed leven

Joodse en Christelijke denkers over goed leven
5, 12 en 19 november
Docent: Adri Terlouw

Oriëntatie Nieuwe Testament
26 november, 3 en 10 december
Docent: Jan Finnema

Tijd en plaats:
Alle cursusavonden duren van 19.30 – 21.30 uur en vinden plaats op donderdagavond in één van de zalen bij de Kurioskerk, Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden. De zaal is coronaproof ingericht.
Kosten:
Eén blok kost € 125,00 p.p.

Aanvullende gegevens