Actueel:
Je ontdekt hoe theologie je kritische blik kan scherpen waardoor je gaat zien welke machten onze maatschappij van vandaag in hun greep houden.
Verrassend:
De Bijbel is wereldliteratuur. Een bonte verzameling teksten die de eeuwen door mensen te denken hebben gegeven en hen handvaten geboden hebben hun leven vorm te geven. Hetzelfde geld van de christelijke feesten en godsdienstige rituelen en gebruiken. Christelijke denkers hebben zich bezig gehouden met de grondvragen van leven en samenleven. Je zult verrassend nieuwe inzichten tegenkomen
die je helpen je eigen levenservaring te ordenen en positie te kiezen in de wereld van vandaag. Hetzelfde geldt voor de andere wereldgodsdiensten.
Open:
Of je nu een kerkelijke achtergrond hebt of niet – er is alle ruimte voor je eigen inbreng.
Vormend:
Je ontdekt hoe vormend het is om je verdiepen in andere levenservaringen en andere levensperspectieven dan die van je zelf.
Docenten:
Alle docenten zijn academisch geschoolde theologen die hun vak goed hebben bijgehouden. Ze zijn niet alleen goed thuis zijn in de wereld van de bijbel en de christelijke traditie maar weten die ook te verbinden met de ervaringen en vragen van mensen van vandaag. De meesten van hen werken als predikant in de Protestantse Kerk van Nederland. De docenten wereldgodsdiensten kennen de wereld van Jodendom, Islam, Boeddhisme en Hindoeïsme van binnen uit.
Opzet:
De cursus bestaat uit 6 blokken van elk zes avonden, verspreid over drie jaar.
Per jaar bieden we twee blokken aan.
Elke keer als een nieuw blok begint – dat is in oktober en januari – kun je instappen.
Je kunt ook voor minder dan zes blokken meedoen ; zelfs voor één of twee.
De ervaring is dat wie eenmaal begint , graag doorgaat en alle blokken volgt.
Start nieuw blok:
Op 31 oktober gaat een nieuw blok van zes avonden van start. De andere avonden van dit blok zijn op 7, 14, 21 en 28 november en 12 december.
Onderwerpen en docenten:
31 oktober en 7 november : Oriëntatie Oude Testament, docent : Hinke Post - Knol
14 en 21 november : Oriëntatie Nieuwe Testament, docent : Jan Finnema
28 november en 2 december : ‘Wat heet goed? – christelijke denkers van vroeger en nu over goed leven’, docent : Adri Terlouw
Tijd en plaats:
Alle cursusavonden duren van 19.30 – 21.30 uur en vinden plaats op donderdagavond in één van de zalen bij de Kurioskerk, Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden.
Kosten:
Eén blok kost € 90,00 p.p.

Aanvullende gegevens