Artikelindex

De Cursus Theologische Vorming gaat uit van de Protestantse Kerk in Nederland en is oecumenisch en open van opzet.
Je leert niet wat je moet geloven, maar hoe mensen kunnen geloven.
Daarom is deze cursus geschikt voor iedereen die meer wil weten over de christelijke traditie en (opnieuw) wil bepalen wat die traditie voor hem/haar kan betekenen.

Team en docenten:
Aan de cursus werken mensen mee met heel verschillende achtergronden. Wij schrijven niets voor, maar leggen taal en symboliek van de christelijke traditie uit. U kunt zelf bepalen wat dit voor u kan betekenen.


Onderwerpen:
De christelijke traditie in de volle breedte:
* Het Oude en nieuwe testament van de Bijbel
* De hoofdmomenten uit de kerkgeschiedenis
* De belangrijkste christelijke geloofsvoorstellingen
* Eredienst, kerkelijk jaar, rituelen en symbolen
* De spiritualiteit van het christendom
* Ethiek
* De overeenkomst met andere wereldgodsdiensten.

 

Het is voldoende om de cursusavonden bij te wonen. Er wordt geen huiswerk gegeven.
Het is een vormingscursus. Naast informatie is er daarom ook alle ruimte voor onderling gesprek.

Je leert gevoel voor godsdienstige taal en symbolen.
Daarbij kun je ontdekken hoe deze taal en symbolen helpen het bestaan te verhelderen en richting te geven.
Door de gesprekken onderling leer je de informatie te gebruiken in je eigen situatie.


Tijdsduur:
De cursus Theologische Vorming duurt één jaar.
Wie dat wil, kan vervolgens meedoen aan de tweejarige vervolgcursus.

Het cursusjaar 2014/2015 begint op 25 september om 19.30 uur met een open avond in de Kurioskerk.

De gewone lessen beginnen op 2 oktober en eindigen op 5 maart
In totaal zijn er 18 avonden.
De avond duurt van 19.00 – 22.00 uur.
Per avond krijgt u twee vakken:
het eerste van 19.00 – 20.20 uur; het tweede van 20.40 – 22.00 uur.

Tijdens de schoolvakanties is er geen cursus.
In principe kost de cursus u buiten deze avonden geen extra tijd.


Kosten:

Het cursusgeld bedraagt € 210, - te voldoen bij aanvang van het cursusjaar via NL45 INGB 0001 0063 61 t. n .v. Cursus Theologische Vorming Leeuwarden.
Voor echtparen bestaat een speciale regeling; zij betalen € 170,- per persoon

Locatie:
Het zalencomplex bij de Kurioskerk, Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden

Aanvullende gegevens