Artikelindex

De Cursus Theologische Vorming gaat uit van de Protestantse Kerk in Nederland en is oecumenisch en open van opzet.
Je leert niet wat je moet geloven, maar hoe mensen kunnen geloven.
Daarom is deze cursus geschikt voor iedereen die meer wil weten over de christelijke traditie en (opnieuw) wil bepalen wat die traditie voor hem/haar kan betekenen.

Team en docenten:
Aan de cursus werken mensen mee met heel verschillende achtergronden. Wij schrijven niets voor, maar leggen taal en symboliek van de christelijke traditie uit. U kunt zelf bepalen wat dit voor u kan betekenen.


Onderwerpen:
* Het Oude en nieuwe testament van de Bijbel
* De hoofdmomenten uit de kerkgeschiedenis
* De belangrijkste christelijke geloofsvoorstellingen en belangrijke christelijke denkers uit verleden en heden
* Eredienst, kerkelijk jaar, rituelen en symbolen, liederen en spiritualiteit van het christendom
* Theologie in de context van het Friesland van vandaag
* De andere wereldgodsdiensten.

Tijdsinvestering:
De hele cursus bestaat uit 6 blokken van elk 6 avonden, verdeeld over drie jaar. Per jaar worden er twee blokken aangeboden: één in het voorjaar en één in het najaar. Elk blok is een zelfstandig geheel. U kunt ook voor één jaar meedoen; zelfs alleen aan één blok.
Het is voldoende om de cursusavonden bij te wonen. Er wordt geen huiswerk gegeven.

Vorming:
Je leert gevoel voor godsdienstige taal en symbolen.
Daarbij kun je ontdekken hoe deze taal en symbolen helpen het bestaan te verhelderen en richting te geven.
Door de gesprekken onderling leer je de informatie te gebruiken in je eigen situatie.Op 16 januari 2020 is er een open avond. Dan brengt theatermaker en verhalenverteller Peter Vermaat zijn solovoorstelling 'DePassie van Paulus'. Meer info daarover hiernaast, in de rubriek Nieuws.

Het cursusblok winter 2020 beslaat 6 avonden en begint op 23 januari.
Het programma ziet er als volgt uit:
Oriëntatie Oude Testament
23 en 30 januari
Docent: Hinke Post - Knol

Wat heet goed?
Joodse en Christelijke denkers over goed leven
6 en 13 februari
Docent: Adri Terlouw

Oriëntatie Nieuwe Testament
27 februari en 3 maart
Docent: Jan Finnema

De lessen duren van 19.30 - 21.30 uur.
Meer info over het programma onder 'Lesrooster'
Kosten:

Het cursusgeld bedraagt € 90, -  per blok te voldoen bij aanvang van het blok via NL45 INGB 0001 0063 61 t. n .v. Cursus Theologische Vorming Leeuwarden.

Locatie:
Het zalencomplex bij de Kurioskerk, Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden

Aanvullende gegevens