Artikelindex

Onderwerpen:
* Het Oude en nieuwe testament van de Bijbel
* De hoofdmomenten uit de kerkgeschiedenis
* De belangrijkste christelijke geloofsvoorstellingen en belangrijke christelijke denkers uit verleden en heden
* Eredienst, kerkelijk jaar, rituelen en symbolen, liederen en spiritualiteit van het christendom
* Theologie in de context van het Friesland van vandaag
* De andere wereldgodsdiensten.

Tijdsinvestering:
De hele cursus bestaat uit 6 blokken van elk 6 avonden, verdeeld over drie jaar. Per jaar worden er twee blokken aangeboden: één in het voorjaar en één in het najaar. Elk blok is een zelfstandig geheel. U kunt ook voor één jaar meedoen; zelfs alleen aan één blok.
Het is voldoende om de cursusavonden bij te wonen. Er wordt geen huiswerk gegeven.

Vorming:
Je leert gevoel voor godsdienstige taal en symbolen.
Daarbij kun je ontdekken hoe deze taal en symbolen helpen het bestaan te verhelderen en richting te geven.
Door de gesprekken onderling leer je de informatie te gebruiken in je eigen situatie.


Aanvullende gegevens