Artikelindex

Kosten:

Het cursusgeld bedraagt € 90, -  per blok te voldoen bij aanvang van het blok via NL45 INGB 0001 0063 61 t. n .v. Cursus Theologische Vorming Leeuwarden.

Locatie:
Het zalencomplex bij de Kurioskerk, Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden

Aanvullende gegevens