Artikelindex

Kosten:

Het cursusgeld bedraagt € 210, - te voldoen bij aanvang van het cursusjaar via NL45 INGB 0001 0063 61 t. n .v. Cursus Theologische Vorming Leeuwarden.
Voor echtparen bestaat een speciale regeling; zij betalen € 170,- per persoon

Locatie:
Het zalencomplex bij de Kurioskerk, Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden

Aanvullende gegevens