Het lesrooster voor het winterblok 2020 ziet er als volgt uit:

Oriëntatie Oude Testament
Bijbelteksten lezen – hoe doe je dat?
23 en 30 januari
Docent: Hinke Post – Knol

De Bijbel is niet in onze wereld, maar in die van het oude Nabije Oosten ontstaan, en voor de tekst schriftelijk werd vastgelegd is daar een soms eeuwenlang proces van mondelinge overlevering aan voorafgegaan. Dat vraagt van ons dat we de Bijbel op een groot aantal punten  op een totaal andere manier benaderen dan wij met onze westerse manier van lezen gewend zijn. Hoe? – dat gaan we aan de hand van het lezen van een aantal concrete teksten ontdekken. Daarbij zal blijken dat de Bijbeltekst ook altijd om een keuze van de lezer zelf vraagt. Handleiding bij de lessen is het boekje “De Bijbel lezen – hoe kun je dat?” van Dr. Henk Jagersma, jarenlang hoogleraar Oude Testament en Hebreeuws aan de Universiteit van Brussel. Hij weet in voor leken begrijpelijke taal de oude teksten van de Bijbel toegankelijk te maken. Van cursisten wordt gevraagd dit boekje aan te schaffen. Het kost € 18,00 en is op de eerste avond verkrijgbaar bij de docent.

Wat heet goed?
Joodse en Christelijke denkers over goed leven
6 en 13 februari
Docent: Adri Terlouw

In deze rumoerige tijden, waarin we geneigd zijn ons terug te trekken in onze bubbel en anderen snel en hard te veroordelen, is een goed gesprek over de vraag ‘wat is dan goed?’ geen overbodige luxe. Evenmin als die vraag aan je zelf te stellen. Je bent daartoe beter in staat als je weet hebt van wat wijzen en denkers uit vroeger tijden daarover gezegd gebben. We leggen daarom ons oor te luisteren bij een aantal belangrijke denkers uit de Joodse en Christelijke traditie als Emanuel Levinas, Jonathan Sacks, Augustinus, Thomas van Aquino en Rowan Williams. Daarbij is er alle ruimte om ook met elkaar in gesprek te komen over wat goed leven is. Van elke les krijgen de cursisten een hand-out. De kosten daarvan zijn bij het cursusgeld inbegrepen.

Oriëntatie Nieuwe Testament
27 februari en 3 maart
Docent: Jan Finnema

Twee avonden waarin we stilstaan bij één van meest becommentarieerde en geschilderde boeken uit de Bijbel, de Openbaring van Johannes. Openbaren is openleggen, een sluier oplichten, maar bij een eerste lezing van dit Bijbelboek blijft het weliswaar vol verbeelding, maar tegelijkertijd raadselachtig. Daarom komen we dit boek niet vaak tegen in de kerkelijke verkondiging. Luther zegt hierover: ‘Mijn verstand kan zichzelf niet terugvinden in dit boek. Er is één doorslaggevende reden voor de lage achting die ik ervoor heb: dat Christus nergens erin wordt geëerd noch herkend.’  Maar we zullen ontdekken dat dit geschrift als een geheim document geschreven is ter bemoediging van de verdrukte gemeenten in Klein-Azië. Het is verzetsliteratuur met zelfs een echt Kerstverhaal!

De lessen beginnen om 19.30 uur.
Om 20.30 uur is er een kwartier pauze.
Daarna wordt de les voortgezet.
Eindtijd: 21.30 uur.