Het lesrooster voor het eerste blok van het cursusjaar ziet er als volgt uit:
31 oktober en 7 november :
Oriëntatie Oude Testament
docent : Hinke Post - Knol

14 en 21 november :
Oriëntatie Nieuwe Testament,
docent : Jan Finnema

28 november en 2 december :
‘Wat heet goed? – christelijke denkers van vroeger en nu over goed leven’,
docent : Adri Terlouw.

De lessen beginnen om 19.30 uur.
Om 20.30 uur is er een kwartier pauze.
Daarna wordt de les voortgezet.
Eindtijd: 21.30 uur.